Nepál - Langtang - Ledovcové království Himálají na dohled od Tibetu

cena od 59 490 Kč termín: 22.10.2019 délka: 11 dní (zájezd č. 502175)

11 - denní zájezd

Himálajské masivy na dosah ruky a bez zástupů turistů! Právě to na Vás čeká v dosud neobjevené a podle místních nejkrásnější oblasti Nepálu vhodné pro nenáročnou turistiku. V průběhu pohodového šestidenního treku, který je sestaven tak, aby nebyl o nic náročnější než klasické alpské túry, se octnete v ledovcovém království se sedmitisícovou dominantou Langtang. Oproti tradičním a turisty hojně vyhledávaným oblastem Vám naše putování umožní pozorovat nespočet vrcholků převyšující pět, šest a sedm tisíc výškových metrů z opravdu bezprostřední vzdálenosti. Naše unikátní trasa nám to vše navíc dovolí, aniž bychom museli překročit výšku 3 800 m. Pro zájemce je však místo odpočinkového dne připraven i výstup do ještě vyšších pater s ještě více okouzlujícími pohledy na Himálaj. Přejezd soukromým mikrobusem z Káthmándú si za dobré viditelnosti zpestříme výhledy na osmitisícovky včetně Manáslu (8 163 m) či Annapurny (8 091 m). V ceně zájezdu je kromě veškerých povolení na turistiku dle programu zahrnuta i plná penze po dobu treku a polopenze při pobytu v 3* hotelu v Káthmándú stejně jako nosiči, díky kterým si při treku každý ponese pouze malý batoh. Na treku budeme ubytování v tradičních jednoduchých guest-housech v maličkých vysokohorských vesničkách, které jen dokreslí mimořádnou himálajskou atmosféru. Vydejte se s námi za životním dobrodružstvím do srdce nepálských velehor na dohled od Tibetu! Provází Jiří Ježek (v prvním termínu). Garance malé skupiny max. 6 – 15 klientů!

Ubytování: hotel

Stravování: vlastní

Doprava: letecky

Pozice hotelů a letovisek jsou pouze orientační a nemusí být ve všech případech zcela přesné.

Program zájezdu

1. den:odlet z Prahy do KÁTHMÁNDÚ s přestupem.
2. den:přílet do KÁTHMÁNDÚ, v závislosti na letovém řádu prohlídka hlavních atrakcí metropole včetně nejvýznamnější hinduistické památky země PASHUPATI NATH TEMPLE. Ubytování v kvalitním hotelu v centru města nám umožní strávit část dne i procházkou v proslulé čtvrti THAMEL plné obchůdků a restaurací. Navštívíme rovněž i největší budhistickou stúpu vystavěnou v tibetském stylu či proslulé DURBAR SQUARE, chrámový a palácový komplex tvořící historické centrum města. Večeře.
3. den:: snídaně, celodenní přesun (privátním mikrobusem) do výchozího bodu pro turistiku v oblasti LANGTANG – mimořádný region, jež stále stojí zcela stranou hlavním trasám turistů, je přezdíván ledovcovým královstvím. Místní podmínky umožňují procházet se v bezprostřední blízkosti zasněžených a ledovcových masivů často převyšujících výšku 7 000 m n. m., a to bez přítomnosti většího množství lidí. Jednoznačně nejkrásnější oblast pro ryze himalájské, avšak i tak pohodové túry. V průběhu přejezdu vystoupáme po silnici nad metropolitní údolí a za dobré viditelnosti se nám naskytnou neopakovatelné pohledy na osmitisícový vrchol MANASLU (8 163 m) v pozadí doprovázenou skupinou Annapurnských vrcholů včetně ANNAPURNY I (8 091 m), ANNAPURNY II (7 937 m) či ikonické posvátné hory MACHAPUCHARE (6 997 m). S čím dál větší blízkosti však budeme pozorovat zejména majestátní skupinu himalájských vrcholů okolo LANGTANGU (7 234m), která se skládá i s dalších 11 masivů s výškou přes šest a sedm tisíc metrů. Příjezd do SYABRU BESI (1 400 m), ubytování, večeře. Veškerá větší zavazadla je možné bezplatně uschovat na ubytování po celou dobu treku. V ceně zájezdu jsou rovněž zahrnuti i nosiči, kteří nám po dobu treku ponesou těžší zavazadla. V rámci treku tedy ponesete pouze menší batoh s malou zátěží. Na ubytování je vždy teplá a povlečená peřina a polštář, vlastní spací pytel není nutný.
4. den:po snídani zahájíme první část vyhlášeného treku. Dnes nás čeká postupné stoupání skrze okouzlující floru subtropického lesa plného rododendronů, ale také několika druhů opic. Překročíme také tzv. TIBETSKOU ŘEKU, která pramení v této slavné čínské provincii jen pár kilometrů od nás. S přibývající výškou začne přibývat i míst, odkud bude možné pozorovat první zasněžené vrcholy šesti- a sedmi-tisícovek. Cíl se nachází o necelých 1 000 výškových metrů výše nad výchozím bodem, nicméně velký časový prostor nám umožní zvolit velmi pohodové tempo. Jednu z mnoha odpočinkových přestávek využijeme i na oběd. Jistě potěší i to, že obědy jsou zahrnuty v ceně zájezdu. Ubytujeme se v osadě LAMA HOTEL (2 450 m), odkud již bude možné pozorovat postupně se odkrývající zasněžený masiv nejvyšší hory langtanských Himálají – LANGTANG LIRUNG (7 234 m) a přilehlý mezi vrchol LANGTANG II (6 950 m). Večeře.
5. den:snídaně, ještě krátce pokračujeme lesní pěšinou, kterou však brzy vystřídá cesta nad hranicí lesa, ze které se nám od této chvíle budou stále častěji naskytovat neopakovatelné výhledy na himalájské království hor, sněhu a ledu. Stoupáme dramatickým údolím sevřeným na jedné straně sedmitisícovým LANGTANGEM a protilehlým masivem NAYA KANGA (5 844m). Ve výšce okolo 3 000 m n. m. ještě potkáme bývalé vojenské objekty, jež sloužili pro kontrolu hranice s Tibetem. V těchto místech již himalájské velehory lemuje pouze pár maličkých osad. My však častěji narazíme na divoké jaky, neboť samotné osady – jak se budeme moci přesvědčit – byly z velké části zničeny při zemětřesení v roce 2015. Stoupání lemované nádhernými pohledy pro nás končí ve výšce 3 550 m n. m., kde se ubytujeme v nově vystavěných lodžích ve vesničce MUNDU. Nacházíme se již v bezprostřední blízkosti masivu LANGTANG LIRUNG, jehož zasněžený vrchol ve výšce 7 234 m) je odsud nádherně viditelný. Vychutnáme si i nádherné výhledy na horu GANSCHENPO (6 378 m), která se nachází přímo před námi. Večeře.
6. den:snídaně, odpočinkový den strávíme zejména vychutnáváním si výhledů, ve kterých se prolínají ledovcové vrcholy a divoké údolí, na kterém se stále častěji začíná objevovat sníh. Zcela nedotčenou himálajskou krajinou se za dopoledne dostaneme do nejvýše položenému ubytování (2 noci) v místě zvaném KYANJIN GOMPA (3 800 m). To je doslova divadlem předvádějící zcela mimořádné himálajské scenérie na všechny světové strany. Mimo jiné uvidíme celý ledovec táhnoucí se z vrcholu LIRUNG (7 234 m) až téměř k místům (samotný rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem ledovce je tedy více jak 3,5 km), kde jsme ubytováni. Dech beroucí je i pohled na GANSCHENPO (6 378 m), DORJE LAKPA (6 966 m) a samozřejmostí je i ničím nerušený výhled na ohromující LANGTANG LIRUNG (7 234 m). Doslova na dosah ruky pak budeme mít také nekonečné množství ostrých vrcholků převyšujících alespoň 5 500 výškových metrů. Po obědě se ubytujeme a v rámci volného programu bude možné projít se po některé z kratších či delších tras vedoucích ještě blíže k ledovcům a pod hrany zasněžených masivů tvořících pouze asi 10 km vzdálenou hranici Tibetu. Za návštěvu jistě stojí i malý klášter. Můžete také ochutnat místní sýr. Večeře.
7. den:snídaně, možnost celodenního odpočinku nebo volnější procházky, která vás ještě více přiblíží do nitra himálajských velehor. S ostatními se vydáme na celodenní okruh v jednom směru po unikátním hřebeni s neustálým panoramatickým 360° výhledem a v druhém směru ledovcovým údolím v bezprostřední blízkosti již zmíněného LANGTANGSKÉHO LEDOVCE, který si tak budeme moci vychutnat v celé jeho monumentální velikosti a kráse. Hřeben je zakončen fascinující kruhovou vyhlídkou KYANJIN RI (4 850 m), ze které budeme mít opravdu mimořádné výhledy na LANGTANSKÝ HIMÁLAJ. Drtivou většinu již uvedených hor nyní uvidíme jako celé masivy od paty až k vrcholům. Dále se můžete těšit na nepřeberné množství ledovců vytvářející fascinující velehorskou scenérii. I v rámci jednodušší varianty lze pak zcela bez problému dosáhnout místa, ze kterého se dostanete k LANGTANSKÉMU LEDOVCI v podstatě na dosah ruky. Tento den nabízí zcela mimořádný zážitek, neboť výhledy v okolí KYANJIN GOMPA jsou i místními označovány za nejkrásnější himálajská panoramata. Po návratu na ubytování večeře.
8. den:snídaně, za úsvitu si ještě vychutnáme ničím nerušené výhledy a následně již začneme klesat zpět. Pozvolným a pomalým sestupem se po stejné trase dostaneme až do vesničky LAMA HOTEL. V průběhu dne si v závislosti na viditelnosti budeme vychutnávat pohledy nejen na nejvyšší horu oblasti LANGTANG LIRUNG (7 234 m), který máme nyní v našem směru chůze, tak samozřejmě i na mnoho dalších velehor. Okolo 3 000 výškových metrů se pak krajina promění a divoké údolí lemované "Tibetskou řekou" bude stále více zalesněné. V průběhu dne opět jistě narazíme na jaky a v rámci jedné z častých přestávek se naobědváme. Ubytování a večeře ve vesnici Lama Hotel.
9. den:snídaně, dokončení sestupu do SYABRU BESI je možné dvěma cestami. Místo kratší a jednodušší přímé pěšiny vedené převážně lesem je možné se krátkým výstupem (150 m) dostat na vrstevnicovou pěšinu, která nabízí mnoho míst s úžasnými výhledy na vrcholy LANGTANSKÝCH HIMÁLAJÍ. Odpočineme si ve vesničce SHERPA GAON a okruhem se dostaneme až do výchozího bodu v SYABRU BESI. S ostatními se ubytujeme, večeře.
10. den:po snídani odjezd do KÁTHMÁNDÚ (privátním mikrobusem). Za příznivé viditelnosti se opět budeme moci kochat výhledy osmitisícové vrcholy MANASLU (8 163 m) a vzdálenější ANNAPURNY (8 091 m). Pozdě odpoledne příjezd do hlavního města s krátkou zastávkou u SWAYAMBHUNATH TEMPLE. Od chrámu, kde se budete proplétat mezi desítkami opic, si ještě vychutnáme pohled na celé město. Ubytování v centru metropole, večeře.
11. den:snídaně, v závislosti na letovém řádu individuální volno, nákup suvenýrů či dokončení prohlídky města. Transfer na letiště, odlet do ČR. V závislosti na letovém řádu může být přílet následující den.


Podobné zájezdy v této destinaci

59 990 Kč
Základní cena od 59 990 Kč

Nepál - V srdci Himaláje s lehkou turistikou, památkami a safari v NP Chitwan

Nepál
Že v Nepálu najdete "jen" hory? Mýlíte se, srdce Himálaje ukrývá snad všechny atrakce, které se postarají o ty pravé exotické zážitky! Oblíbený zájezd kombinující lehkou turistiku, výhledy na nejvyšší hory světa a návštěvu nespočtu historických památek královských měst jsme pro letošek obohatili o unikátní…
termín: 20.10.2019 délka: 12 dní
77 777 Kč
Základní cena od 77 777 Kč

Nepál - Mount Everest - pohodová turistika pod nejvyšší horou světa

Nepál
Do úspěšné série pohodových zájezdů do Nepálu jsme pro letošní sezónu připravili opravdovou lahůdku – nenáročnou turistiku přímo pod Mt. Everetem (8 848 m)! V malé skupině (garance max. 8 – 15 osob), s kvalitním zázemím a zkušenostmi z předchozích let se s námi můžete vydat na nezapomenutelnou výpravu…
termín: 31.10.2019 délka: 13 dní
62 800 Kč
Základní cena od 62 800 Kč

Nepál – země bohů a hor

Nepál
Nepál na relativně malém území nabízí tolik skvostů a cestovatelských zážitků jako málokterá země světa. Prožijte nádhernou dovolenou, kde den za dnem plyne v příjemném tempu, na vlně poznávání, ale i pohody a oddechu v krásném prostředí nejvyšších hor naší planety. Nejedná se o fyzicky náročný zájezd,…
termín: 23.10.2019 délka: 14 dní

Nabízí

CK Poznání s.r.o.

CK Poznání s.r.o.

Palackého třída 2744
53002 Pardubice
telefon: 466535401

Poptat tento zájezd

Další nabídka v této destinaci

Aktuální počasí

Kathmandu 25 °C

Základní informace

Nepál

Nepál
Hlavní město: Kathmandu
Počet obyvatel: 17 829 243
Měna: NPR
Rozloha: 141,557 km2

Místopisy

  • Chitwan

    Národní park Chitwan je zařazen mezi přírodní památky UNESCO. Návštěvníkům nabízí několik možností jak se přiblížit divokým zvířatům. Protože park není oplocen, lze divoká…

  • Kathmandu

    je hlavní a největší město Nepálu. Žije zde okolo 1,5 miliónů obyvatel. V Káthmandském údolí nesněží a v okolních lesích se prohání spousta opic. Ve městě je několik krásných…

zavřít

Odeslat stránku emailem

Kolik je jedna+dva?... vložte správnou číslici (jde o ochranu proti spamu)
Dobrý den,

< Vaše jméno > Vám zasílá doporučení k návštěvě stránky:
http://nepal.vasezajezdy.cz/zajezdy/nepal-langtang-ledovcove-kralovstvi-himalaji-502175/
(Nepovinný) text Vašeho vzkazu:


Děkujeme za Vaši návštěvu.

http://nepal.vasezajezdy.cz